14வது இந்தியாவின் தலைமை தணிக்கை மற்றும் கணக்காய்வு தலைவர்

14th Comptroller and Auditor General of India

இந்தியாவின் 14வது தலைமை தணிக்கை மற்றும் கணக்காய்வு தலைவராக கிரிஷ் சந்திரா முர்மு சமீபத்தில் பதவியேற்றுள்ளார்.

14th Comptroller and Auditor General of India  • CAG பதவியைப் பற்றி கூறும் விதி — 148-151
  • குடியரசுத் தலைவரால் நியமிக்கப்படுகிறார்

The Comptroller and Auditor General is appointed by The President of India under which Article

 

  • CAGக்கு 3வது அட்டவணைப்படி குடியரசுத் தலைவர் பிரமாணம் செய்து வைப்பார்.
  • பதவிக்காலம் 65வயது வரை (அ) ஆறு வருட பதிவிக்கலாம் (மறுநியமனம் கிடையாது)
  • இவரை இரு பாராளுமன்றத்தின் மூலமாக மட்டுமே குடியரசு தலைவர் பதவிநீக்கம் செய்யலாம் (உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகளை போன்று)
  • CAG தலைவரின் கடமைகளும், அதிகாரம் பற்றி கூறும் விதி—149
  • தணிக்கையாளரின் அறிக்கை பற்றிகூறும் விதி—151
  • மத்திய தணிக்கை அறிக்கையை குடியரசுத்தலைவரிடம் ,மாநில தணிக்கை அறிக்கையை ஆளுநரிடம் சமர்ப்பிப்பார்.
  • டாக்டர்அம்பேத்கர் கூற்றுப்படி, இந்திய அரசியலமைப்பின் மிக முக்கியமான பதவி
முதல் தலைவர் நரஹரி ராவ்
12வது தலைவர் சசிகாந்த் சர்மா
13வது தலைவர் ராஜீவ் மேஹ்ரிஷி

மேலும்.,இதற்கு முன்னர் சந்திர முர்மு ஜம்மு காஷ்மீரின் துணைநிலை ஆளுநராக பதவிவகித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Some Important LinksLeave a Comment