எப்போது TNPSC தேர்வுகள் நடத்தப்படும்? எவ்வளவு காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும்?

TNPSC Latest News 14th August 2020 TNPSC exams will be held after the opening of schools and colleges பள்ளி, கல்லூரிகள் திறக்கப்பட்ட பிறகே TNPSC தேர்வுகள் நடத்தப்படும். இந்த ஆண்டு ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட அரசு பணியிடங்களில் 50 சதவீதம் தான் நிரப்ப முடியும். …

Read more

விடைத் தாள்களைப் பதிவிறக்கம் செய்யும் வகையில் TNPSC-க்கு புதிய இணையதளம்!!!

New Website for TNPSC Tamilnadu Public Service Commission going to release the new website with additional features. let see the new features of the website. தேர்வர்கள் மத்தியில் வெளிப்படைத்தன்மையை ஏற்படுத்த புதிய இணையதளதை TNPSC உருவாகியுள்ளது. இனி வரும் தேர்வுகளில் முழு …

Read more

When will be TNPSC Group Exams? – Dinamani Article

TNPSC Group Exams Re-Schedule Details As government employment becomes more important than private employment in the future, the number of candidates who can write competitive exams will increase. Moreover, considering the financial austerity of the state, …

Read more