எப்போது TNPSC தேர்வுகள் நடத்தப்படும்? எவ்வளவு காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும்?

TNPSC Latest News 14th August 2020 TNPSC exams will be held after the opening of schools and colleges பள்ளி, கல்லூரிகள் திறக்கப்பட்ட பிறகே TNPSC தேர்வுகள் நடத்தப்படும். இந்த ஆண்டு ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட அரசு பணியிடங்களில் 50 சதவீதம் தான் நிரப்ப முடியும். …

Read moreஎப்போது TNPSC தேர்வுகள் நடத்தப்படும்? எவ்வளவு காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும்?

விடைத் தாள்களைப் பதிவிறக்கம் செய்யும் வகையில் TNPSC-க்கு புதிய இணையதளம்!!!

New Website for TNPSC Tamilnadu Public Service Commission going to release the new website with additional features. let see the new features of the website. தேர்வர்கள் மத்தியில் வெளிப்படைத்தன்மையை ஏற்படுத்த புதிய இணையதளதை TNPSC உருவாகியுள்ளது. இனி வரும் தேர்வுகளில் முழு …

Read moreவிடைத் தாள்களைப் பதிவிறக்கம் செய்யும் வகையில் TNPSC-க்கு புதிய இணையதளம்!!!

தற்போய நிலையில் டி.என்.பி.எஸ்.சி தேர்வு நடத்த வாய்ப்பு இல்லை – டி.என்.பி.எஸ்.சி

There is no chance of conducting the TNPSC exam at this Time TNPSC has put a pul stop to rumors about the TNPSC Exam Date. Yesterday TNPSC Secretary gave clear explanations for those who are expecting …

Read moreதற்போய நிலையில் டி.என்.பி.எஸ்.சி தேர்வு நடத்த வாய்ப்பு இல்லை – டி.என்.பி.எஸ்.சி