தமிழ்நாடு போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் தேர்வு 2020 – உடல்தகுதி தேர்வுக்கான ஹால்டிக்கெட் வெளியானது!!!

தமிழ்நாடு சீருடை பணியாளர் தேர்வாணையம் இரணடாம் நிலை காவலர் உடல் தகுதி தேர்வுக்கான ஹால்டிக்கெட்  வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, கடந்த ஆண்டு ஆண்டு நடைபெற்ற இரண்டாம் நிலை காவலர், இரண்டாம் நிலை சிறைக் காவலர் மற்றும் தீயணைப்பாளர் பதவிகளுக்கான பொதுத்தேர்வுக்கு அடுத்தகட்டமான உடல்தகுதி தேர்வுக்கான அழைப்பு கடிதம் இணையதளத்தில் வெளிடப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு …

Read more