இறுதி செமஸ்டர் அட்டவணையை வெளியிட்டது அண்ணா பல்கலைக்கழகம்!!!

Anna University Exam Time Table பொறியியல் மாணவர்களுக்கு இறுதி செமஸ்டர் மற்றும் அரியர் தேர்வு தடத்தப்படும் என்று சமீபத்தில் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அறிவித்திருந்தது. இந்நிலையில், இன்று இறுதி செமஸ்டர் தேர்வு மற்றும் அரியர் தேர்வுகளுக்கான அட்டவணையை வெளியிட்டுள்ளது. தேர்வு எப்போது? தேர்வானது வருகின்ற செப்டம்பர் 24- ஆம் தேதி …

Read more

இறுதி செமஸ்டர் மற்றும் அரியர் தேர்வு தேதி வெளியீடு !!!

Final Semester and  Arrear Exam Date Release பல்வேறு விவாதங்களுக்கு இடேயே அண்ணா பல்கலைக்கழகம் தேர்வு தேதியை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது தமிழகத்தில் உள்ள பொறியியல் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இறுதி ஆண்டு தேர்வு மற்றும் அரியர் தேர்வு தேதிகளை வெளியிட்டுள்ளது. தேர்வுகளானது வரும் செப்டம்பர் 22 முதல் தொடங்க உள்ளது. …

Read more