இறுதி செமஸ்டர் அட்டவணையை வெளியிட்டது அண்ணா பல்கலைக்கழகம்!!!

Anna University Exam Time Table பொறியியல் மாணவர்களுக்கு இறுதி செமஸ்டர் மற்றும் அரியர் தேர்வு தடத்தப்படும் என்று சமீபத்தில் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அறிவித்திருந்தது. இந்நிலையில், இன்று இறுதி செமஸ்டர் தேர்வு மற்றும் … Read more

இறுதி செமஸ்டர் மற்றும் அரியர் தேர்வு தேதி வெளியீடு !!!

Final Semester and  Arrear Exam Date Release பல்வேறு விவாதங்களுக்கு இடேயே அண்ணா பல்கலைக்கழகம் தேர்வு தேதியை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது தமிழகத்தில் உள்ள பொறியியல் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இறுதி ஆண்டு தேர்வு … Read more