Chulamani – சூளாமணி பற்றிய செய்தி குறிப்புகள் மற்றும் வினாக்கள்

சூளாமணி நூல் சூளாமணி ஆசிரியர் தோலாமொழித்தேவர் காலம் கி.பி. 10ஆம் நூற்றாண்டு பாடல் எண்ணிக்கை 12 சருக்கங்கள், 2131 பாடல்கள் Group 4 Exams – Details நூல்குறிப்பு இது ஐஞ்சிறு காப்பியங்களுள் தலைசிறந்த நூல் சிரவணபெலகோலா குளத்துக் கல் வெட்டப்படி இதன் ஆசிரியர் – தோலாமொழித்தேவர் தோலாமொழித்தேவர் சமண …

Read more