Sirupanjamoolam – சிறுபஞ்சமூலம் பற்றிய செய்தி குறிப்புகள்

சிறுபஞ்சமூலம் நூற்குறிப்பு சிறுபஞ்சமூலம் பதினெண்கீழ்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்று. இதன் ஆசிரியர் காரியாசன். கண்டங்கத்திரி, சிறுவழுதுணை, சிறுமல்லி, பெருமல்லி, நெருஞ்சி ஆகிய ஐந்து மூலிகையின் வேர்களும் உடல் நோயைத் தீர்ப்பன. அதுபோல, இந்நூலின் ஒவ்வொரு … Read more