எப்போது TNPSC தேர்வுகள் நடத்தப்படும்? எவ்வளவு காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும்?

TNPSC Latest News 14th August 2020 TNPSC exams will be held after the opening of schools and colleges பள்ளி, கல்லூரிகள் திறக்கப்பட்ட பிறகே TNPSC தேர்வுகள் நடத்தப்படும். இந்த ஆண்டு ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட அரசு பணியிடங்களில் 50 சதவீதம் தான் நிரப்ப முடியும். …

Read more