எப்போது TNPSC தேர்வுகள் நடத்தப்படும்? எவ்வளவு காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும்?

TNPSC Latest News 14th August 2020

TNPSC exams will be held after the opening of schools and colleges

  • பள்ளி, கல்லூரிகள் திறக்கப்பட்ட பிறகே TNPSC தேர்வுகள் நடத்தப்படும்.
  • இந்த ஆண்டு ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட அரசு பணியிடங்களில் 50 சதவீதம் தான் நிரப்ப முடியும்.
  • புதிய இணையதளம் விரைவில் தொடங்கப்படும்

Related LinksLeave a Comment